Asociace společného stravování

Bojujeme za personál školních jídelen

Prosazujeme férové odměňování a lepší podmínky ve školním stravování.

Stát se členem
Spolupracujeme:

Školní stravování bylo dlouho opomíjené

Pojďme to změnit – chceme férové podmínky pro pracovníky ve školním stravování

V současné době se realizují nové návrhy na snižování rozpočtů pro nepedagogický personál, snižování počtu zaměstnanců. Naším úkolem je zajistit, aby se tyto hrozby nenaplnily.

Politici si často neuvědomují, jak je práce ve školní jídelně náročná a že jsme to právě my, kteří zajišťujeme každodenní stravu pro naše děti. A jediné, co za to chceme jsou férové podmínky.

Stát se členem

Osobnosti Asposu

Staňte se členem

Jako člen ASPOS dáváte svým příspěvkem podporu k tomu, aby konkrétní lidé mohli jít jednat na kraje a ministerstva a bojovali tam za lepší podmínky pro další rozvoj školního stravování v ČR a hájili i vaše oprávněné zájmy. Současně s tím můžete využívat řadu konkrétních členských výhod.

V jakých situacích jsme tu pro vás?

Máte na jídelně kontrolu a právě Vám chce provést zápis do protokolu nebo udělit pokutu?
Nepřiznal Vám zaměstnavatel důležitý pracovně-právní nárok (příplatek za vedení, odměnu za přesčas, odstupné, atd.) a nevíte, jak se bránit?
Vadí Vám složité a nejednoznačné právní předpisy?
Potřebujete zastání nebo zastoupení při jednání s obcí, krajem či ministerstvem?
Chcete podpořit boj za vyšší mzdy pracovníků ve školním stravování?
Chcete pomoci zvýšit prestiž školního stravování ve společnosti?

Pomůžeme vám. Jako člen ASPOS získáte

Rychlou a účinnou odbornou pomoc při sporu s kontrolním orgánem
Rychlou odbornou pomoc při pracovně-právním sporu se zaměstnavatelem
Stanovisko ASPOS k řešení nejasností v legislativě (předejdete tím sporům při kontrolách)
Pomoc při jednání s obcí, krajem či ministerstvem

Podat přihlášku