Dlouhodobé principy, kterými se ASPOS řídí a cíle ASPOSu

Bojujeme za zájmy personálu školních jídelen. Dlouhodobě usilujeme o narovnávání mzdových i všeobecných podmínek ve školním stravování. Kvalitní, spokojený personál = spokojený strávník.

Usilujeme o modernizaci postupů ve školním stravování i stravovacích norem tak, aby inovace reflektovaly potřeby jídelen i strávníků, byly přiměřené a proveditelné. Inovace nikdy nesmí být vytržené z kontextu, nebo dokonce práci ve školní jídelně nepřiměřeně komplikovat.

Hlídáme autority. Dotazujeme se, když něco není jasné a nabízíme vysvětlení našim členům.

Jsme transparentní a nezávislí. Spolupracujeme pouze s takovými partnery, kteří to respektují a kteří vyznávají stejné hodnoty.

ASPOS plní funkci komunikační platformy. Propojujeme praktiky a odborníky s relevantními autoritami.

Monitorujeme trendy ve školním stravování a agregujeme relevantní data.

Budujeme infrastrukturu pomoci pro personál školních jídelen i pro strávníky. Na ASPOS se mohou členové obracet v případě žádosti o pomoc při pracovněprávních sporech, s žádostí o stanovisko k řešení nejasností v legislativě nebo s žádostí o pomoc při jednáních se zřizovateli nebo kraji.

Stát se členem