Výsledky členské schůze jaro 2024

Výsledky hlasování jsou následující:

Z celkových 371 členů bylo 118 členů pro navrhované složení výkonného výboru, což činí 31,81%, takže usnesení bylo schváleno dle platných stanov.

 

Výbor byl schválen v následujícím složení

Bc. Anna Packová
Mgr. Alena Strosserová
Ing. Lucie Janotová, Ph.D.
Mgr. Adam Kilberger
Lukáš Doubek
MUDr. Vlastimil Bureš
Ing. Vladimír Bureš

 

Kompletní zápis z členské schůze bude uveřejněn v nejbližších dnech.