Kdo jsme

Asociace společného stravování, z.s (ASPOS) vznikla v roce 2005 a od té doby sdružuje vedoucí pracovníky především z oblasti školních jídelen. Svým členům, vedoucím školních jídelen a zaměstnancům zařízení hromadného stravování, nabízí ochranu a podporu při prosazování efektivních postupů v souladu s platnou legislativou, podporu při prosazování férového odměňování a podporu při pracovně-právních sporech. Vytváří nekomerční prostředí pro vzájemnou komunikaci mezi státní správou, zřizovateli a stravovacími zařízeními v jednotlivých krajích ale i v rámci celé ČR.

Informace poskytované ASPOSem jsou pro Vás vypracovávány odborníky zaměřenými na jednotlivá odvětví společného stravování. Zajímá-li Vás, kdo pro Vás hlídá jednotlivá odvětví a píše články, podívejte se.

ASPOS se řídí platnými stanovami.

Jak ASPOS začal

Hlavním důvodem pro založení ASPOS byl zásadní nedostatek kvalitních informací k řízení školních jídelen a nejasnosti kolem různých výkladů právních předpisů. Kdysi totiž na okresech fungovaly okresní metodičky, které pravidelně svolávaly porady a podávaly vedoucím jídelen výklad k měnícím se právním předpisům. Asi 80 okresních metodiček se shodlo na několika málo variantách výkladů sporných či nejasných ustanovení v předpisech. Podstatné bylo, že v jednom okrese byl výklad vždy stejný – podle názoru jediné okresní metodičky. Vedoucí netápaly, nežily v nejistotě a těchto několik málo variant bylo zabudováno do SW pro řízení jídelen.

Poté, co byla funkce okresních metodiček zrušena, nastal pro vedoucí jídelen velký problém. Vynořilo se mnoho naprosto protichůdných požadavků, jak má vlastně jídelna fungovat, jaké evidence a v jaké podrobnosti musí vést. Objevilo se mnoho poradců a každý radil něco jiného. Nebylo jasné, co vše mohou a nemohou kontrolovat úředníci z mnoha kontrolních orgánů. Jednotlivá vedoucí jídelny nebyla pro úředníky partnerem, se kterým by chtěli o sporných věcech vážně jednat. Pro vedoucí jídelny to byl velký zmatek a chaos. V té době vznikla myšlenka založit profesní organizaci, která bude občanským sdružením, bude hájit profesní zájmy svých členů a vyjasňovat ty víceznačné předpisy a jejich různé výklady.

Jak ASPOS dlouho fungoval

Původní představa byla získat do sdružení opravdu velké množství vedoucích jídelen, aby mělo sdružení co největší vyjednávací sílu. Proto byl stanoven vysloveně symbolický členský poplatek 100 Kč ročně, který byl k 1.6.2020 navýšen na 300,-. Bohužel, představa zakladatelů o počtu členů se dosud nenaplnila. Členská základna roste jen pomalu a v roce 2019 dosáhla hranice 500 členů. Z toho plyne neustálá potřeba opírat se o sponzory. Největším sponzorem po celou dobu je firma VIS Plzeň, druhým největším sponzorem byla firma Jídelny.cz. Vzhledem k velmi omezeným financím se ASPOS na dlouhou dobu stal organizací „spící“. Průběžně prováděl jen drobnou konzultační činnost pro své členy. Ale když se stalo něco významného, ať už jednotlivému členovi a nebo ve školním stravování obecně, pak se ASPOS „probudil“ a jednal velmi rychle a účinně. To nastávalo v okamžicích, kdy se ve školním stravování stalo něco opravdu mimořádně významného. ASPOS byl účinnou pojistkou jak pro ochranu jednotlivého člena, tak i pro celou oblast školního stravování v ČR.

Co se povedlo

Například v dávnější minulosti se významný představitel soukromé firmy začal do školních jídelen navážet a zcela nepravdivě a zkresleně začal jídelny očerňovat. To se ASPOS probudil a opravdu zásadním způsobem se v mediálním prostředí jídelen zastal. Když si někteří úředníci pro sebe na míru „ušili“ vyhlášku v souvislosti s vařením diet, určitá skupina nutričních terapeutů získala ve školních jídelnách nekorektně zvýhodněný byznys. Opět se ASPOS rychle probudil, oslovil řadu významných úředníků, komunikoval s Úřadem vlády i s premiérem. A společným tlakem spolu s dalšími jednotlivci i organizacemi se opravdu podařilo vyhlášku změnit. V roce 2023 se podařilo ASPOSu vyjasnit otázku, zda musí školní jídelny provádět výběrová řízení na dodávky potravin. Po celou dobu existence chránil ASPOS své členy před nekorektními postupy při kontrolách i před násilným a netransparentním převzetím školní jídelny soukromou firmou.

Zapojte se a pomozte naplnit naši vizi

Našim cílem je získat co nejvíce členů a vytvořit silnou profesní organizaci. Jasně vymezit pozici vedoucí školní jídelny. Ovlivňovat vznik nových předpisů, zjednodušovat je a zprůhlednit a zjednodušit financování. Omezit bezbřehé působení kontrolních orgánů. Zvýšit respekt tisíců vedoucích školních jídelen v ČR a prosadit jejich férové odměňování.

Stát se členem