Vznik odborné rady ASPOS

V průběhu června výkonný výbor rozhodl o vzniku odborné rady, která má za úkol dávat podněty a garantovat odborné směřování asociace. Členové odborné rady mohou společně se členy výkonného výboru jednat v zájmu školních jídelen.

Odborná rada vznikla oddělením odbornic od výkonného výboru – Mgr. Aleny Strosserové a Bc. Anny Packové, které jsou zakládajícími členy rady. V blízké době se odborná rada rozroste o zástupce vedoucích školních jídelen a další odborníky.

ASPOS si od vzniku odborné rady slibuje zapojení více odborníků do dění v srdci asociace snadnějším způsobem než členstvím ve výkonném výboru, které s sebou nese více legislativních povinností než členství v radě.

Za ASPOS pověřený člen v.v. Mgr. Adam Kilberger.