Výsledky členské schůze jaro 2024

Hlasování bylo ukončeno 9.5. v 10 hodin. Pro navržené složení výkonného výboru bylo 118 členů, 1 člen hlasoval pro výkonný výbor bez Mgr. Adama Kilbergera a Lukáše Doubka, 1 člen hlasoval pouze pro Bc. Annu Packovou. Členské schůze se zúčastnilo 120 členů ASPOS, tj. 32,35 % z registrovaných členů.

 

Výbor byl schválen v následujícím složení

Bc. Anna Packová
Mgr. Alena Strosserová
Ing. Lucie Janotová, Ph.D.
Mgr. Adam Kilberger
Lukáš Doubek
MUDr. Vlastimil Bureš
Ing. Vladimír Bureš

 

Kompletní zápis z členské schůze bude uveřejněn v nejbližších dnech.