Svolání členské schůze ASPOS

V souladu s § 13 stanov ASPOS svolávám členskou schůzi ASPOS elektronickou formou. Bude se konat od 2. 5. 2024 10:00 do 9. 5. 2024 10:00. Schůze bude zahájena společným cca hodinovým webinářem a bude pokračovat korespondenčním hlasováním elektronickou formou po dobu 7 dnů.

 

Na webinář se připojíte přes tento odkaz  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWNkOWE0YzItMjAyMS00YWQ0LWI5YTItYTAwNDdiYWYwZDdj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22433cb759-d9e4-4241-aa5e-8a44fdd70abd%22%2c%22Oid%22%3a%22e354d632-771a-4193-a729-7e9c81906078%22%7d

 

Program:

– technická příprava a kontrola připojení na webinář proběhne 2. 5. 2024 od 9:00 do 9:30 hodin

– úvodní webinář proběhne dne 2. 5. 2024 od 10:00 hodin do cca 11:00

– program webináře:

– představení nového zaměření ASPOS

– představení členů nového výboru

– zpráva o činnosti nového výboru od 21. 2. 2024

– vysvětlení způsobu korespondenčního hlasování

– diskuse

– elektronické korespondenční hlasování

– ukončení hlasování dne 9. 5. 2024 v 10:00 hodin

– zveřejnění výsledků všem členům do dvou pracovních dnů

 

Pokud se člen ASPOS z jakýchkoliv důvodů nezúčastní úvodního webináře, získá veškeré informace na stránkách www.aspos.cz. Některé stručné informace může získat již nyní:

Nové zaměření: https://aspos.cz/doc/cinnost-asposu-od-roku-2022-a-co-bude-dal-180/doc-msg-public.htm

Nové složení výboru: https://aspos.cz/doc/novy-vykonny-vybor-aspos-183/doc-msg-public.htm

 

I bez účasti na úvodním webináři bude moci každý člen ASPOS hlasovat o jednotlivých členech výboru až do 9. 5. 2024 do 10:00 hodin.

Jakékoliv dotazy a připomínky k navrženému programu i ke složení výboru ASPOS můžete již nyní zasílat na adresu mail@aspos.cz

S některými členy nového výboru se můžete osobně potkat i na nadcházejících konferencích Jídelny.cz v průběhu dubna:

https://jidelny.cz/projekt-akce/konference-hromadneho-stravovani-2024/

 

Těším se na setkání se všemi členy na členské schůzi.

 

Vladimír Bureš, pověřený člen výkonného výboru ASPOS

(zpráva byla původně publikována 2. dubna 2024 na staré verzi webové stránky aspos.cz)

asociace společného stravování, z.s.

Klášterní 17a, Plzeň 326 00

mail@aspos.cz
+420 123 456 789

© 2024 Aspos.cz. Všechna práva vyhrazena

Stanovy

Výkonný výbor

asociace společného stravování, z.s.

Klášterní 17a, Plzeň 326 00

mail@aspos.cz
+420 775 210 897