Nový výkonný výbor ASPOS

Výkonný výbor ASPOS fungoval v nezměněném složení prakticky 20 let. Stávající členové výboru cítili, že je třeba provést generační i odbornou obměnu. Proto jsme po delším hledání změnili a rozšířili složení výkonného výboru takto:

Ing. Pavel Ludvík a Mgr. Jiří Plzák z výkonného výboru odstoupili.
Ing. Lucie Janotová odstoupila z funkce předsedy ASPOS

V souladu se stanovami jsme dne 21. 2. 2024 doplnili výkonný výbor o tyto nové členy:
Bc. Anna Packová
Mgr. Alena Strosserová
Mgr. Adam Kilberger
Lukáš Doubek
MUDr. Vlastimil Bureš

Výbor je doplněný, aktivně pracuje a připravuje změny, které představí na jarních konferencích Jídelny.cz. Na těchto konferencích bude vždy několik členů nového výkonného výboru přítomno. Budeme rádi, když se jarních konferencí členové ASPOS zúčastní a osobně se členy výboru v kuloárech prodiskutují jejich nové záměry nebo i vlastní náměty, jak uchovat a zlepšit školní stravování v ČR. Složení nového výboru ještě musí potvrdit členská schůze, kterou připravujeme.

Stručné představení nového výkonného výboru:

Bc. Anna Packová
Dlouhé roky působila jako metodička školního stravování v Brně, následně pracovala ve Státním zdravotním ústavu opět převážně v oblasti školního stravování.

Mgr. Alena Strosserová
Mnoho let pracuje v pozici metodičky školního stravování v Praze.

Ing. Lucie Janotová, Ph.D.
Uznávaná odbornice na oblast hygieny, HACCP, bezpečnosti potravin, dlouholetá předsedkyně ASPOS.

Mgr. Adam Kilberger
Výkonný ředitel VIS Plzeň.

Lukáš Doubek
Ředitel Jídelny.cz.

MUDr. Vlastimil Bureš
Kromě medicíny dlouholetý specialista na daně a účetnictví.

Ing. Vladimír Bureš
Zakladatel firmy VIS Plzeň, odborník na ekonomiku a management ve školním stravování.

(zpráva byla původně publikována 21. března 2024 na staré verzi webové stránky aspos.cz)