Činnost Asposu od roku 2022 a co bude dál

Návštěvníkům webu ASPOS jistě neuniklo, že jsme se odmlčeli v pravidelném zveřejňování odborných článků. Znamená to, že ASPOS nic nedělá? Určitě ne.

Činnost ASPOSu od roku 2022 a co bude dál

Návštěvníkům webu ASPOS jistě neuniklo, že jsme se odmlčeli v pravidelném zveřejňování odborných článků. Znamená to, že ASPOS nic nedělá? Určitě ne. Hlavním důvodem bylo, že stávající forma článků duplikovala informace, které stejní autoři pravidelně zveřejňují na informačním portálu Jídelny.cz. Nasměrováním všech informací na jedno místo zjednodušujeme přístup k informacím jak pro členy ASPOS, tak i pro ostatní vedoucí a ředitelky školních jídelen.

ASPOS ale přes svůj velmi skromný rozpočet nezahálel. V dalším textu připomenu ty nejdůležitější aktivity.

Výběrová řízení na potraviny
V souvislosti se změnou zákona o veřejných zakázkách se na začátku roku 2023 objevily spekulace, že školní jídelny budou muset dělat komplikovaná výběrová řízení na nákup potravin. Ta situace byla opravdu velmi nejasná, všichni právníci se shodovali, že znění zákona připouští nejrůznější výklady. Proběhla řada průzkumů, jednání, dotazování na ministerstvech. Výsledkem je publikovaný článek na portálu Jídelny.cz „Na potraviny se výběrová řízení dělat nemusí“ a k dispozici ke stažení je i návrh vnitřní směrnice, která dobře chrání jídelny před případnou kontrolou, která by provádění výběrových řízení požadovala.

Činnost týmu expertů ASPOS
Jde o skupinu aktivních vedoucích (členů ASPOS), které si rozdělili mezi sebe všechny odborné oblasti školního stravování a pravidelně odpovídají na všechny došlé dotazy, které se týkají řízení školní jídelny. Jde o stovky dotazů. Tato činnost není nijak honorovaná, ale je velmi přínosná. Někteří členové týmu výrazně přispěli při vyjasňování již zmíněné problematiky výběrových řízení na potraviny.

Ochrana před násilným převzetím
Čas od času se objevují snahy převzít dobře fungující jídelnu do rukou soukromé firmy. Ne vždy jsou tyto snahy transparentní a právně čisté. Tam kde se na nás člen ASPOS obrátí, poskytujeme mu maximální operativní podporu, aby vzniklou situaci zachránil.

Ochrana před nepřiměřeným tlakem kontrolních orgánů
Občas dochází při kontrole ke sporu, zda požadavek kontrolního orgánu je oprávněný. Pokud se na nás obrátí člen ASPOS ještě v průběhu kontroly, okamžitě mu pomáháme spor s kontrolou urovnat tak, aby nedošlo k zápisu do protokolu ani k pokutě. A v těch opravdu sporných případech se nám to většinou daří vyřešit ve prospěch člena ASPOS.

Budoucnost ASPOSu
V současné době připravujeme změny, které se v roce 2024 pozitivně dotknou každého člena. Ještě není vše v definitivní podobě, ale hlavní změny lze shrnout do následujících bodů:
– změníme a rozšíříme výbor ASPOS
– více se zaměříme na lobbing na ministerstvech a u kontrolních orgánů
– nově se začneme věnovat i pracovně-právním otázkám
– začneme usilovat o důstojné odměňování pracovníků školních jídelen

 

(zpráva byla původně publikována 31. října 2023 na staré verzi webové stránky aspos.cz)