Pravidla diskuze

1. Provozovatelem těchto webových stránek je ASPOS z.s., se sídlem Klášterní 17a, 326 00 Plzeň.

2. Provozovatel nenese odpovědnost za činnost uživatelů těchto stránek.

3. Obsah vkládaných příspěvků musí být v souladu s právním řádem ČR, je zakázáno publikovat příspěvky se sexuálním, vulgárním, rasistickým, pomlouvačným obsahem a také příspěvky porušující dobré mravy. Rovněž jsou zakázány všechny formy nekalé soutěže, jako například klamavá reklama, parazitování na pověsti, zlehčování, nepřípustná srovnávací reklama apod. Za nepovolenou se považuje také reklama s uvedením kontaktních údajů společnosti či jinak prokazující znaky neplacené reklamy.

4. Obsah vkládaných příspěvků má mít přímý vztah k zaměření portálu a k danému diskusnímu tématu.

5. Není dovolena nepodložená kritika, nactiutrhání, poškozování dobré pověsti jiných osob a firem.

6. Diskutující se zavazuje neposkytovat rady týkající se obcházení právních a hygienických předpisů ani se žádným způsobem nepodílet na jejich šíření v diskuzi.

7. Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit kterýkoli příspěvek, jestliže odporuje těmto pravidlům.

8. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto pravidel, a to i bez předchozího upozornění. Změny nabývají účinnosti zveřejněním.

9. Pravidla nabývají účinnosti zveřejněním.