Jak nakládat s odpady ve stravovacích provozech?

Začátkem roku 2018 vydalo Nakladatelství Raabe publikaci Nakládání s odpady ve školních jídelnách. Kniha volně navazuje na publikaci Diety ve školních jídelnách, která vyšla ve stejném nakladatelství v loňském roce, a poskytuje na svých stránkách praktické rady všem, kteří si nejsou jisti, jak správně nakládat s odpady ve své školní jídelně.

 

                                                                                  odpady

 

Nakládání s odpady je nedílnou součástí provozu školních jídelen. Dle autorky publikace Nakládání s odpady ve školních jídelnách Ing. Jany Königové, je nutné, aby zřizovatelé jídelen vytvořili odpovídající podmínky - finanční i organizační, pro správnou praxi při nakládání s odpady ve školních jídelnách tak, aby byly splněny povinnosti vyplývající z platné legislativy.

Publikace vznikla z aktuálních potřeb naší doby, kdy produkce odpadu stále roste a má negativní vliv na životní prostředí, surovinové zdroje jsou vyčerpatelné, postupně se snižuje počet vhodných lokalit pro ukládání odpadu z přírodních důvodů nebo kvůli negativnímu postoji veřejnosti. Dalším důvodem k sepsání knihy byl i fakt, že zorientovat se v dotčené legislativě, jež se neustále mění, je někdy nad síly odborníků, kteří se nakládáním s odpady zabývají, natož pracovníků z jiných oborů.

Jelikož zodpovědností vedoucích pracovníků ve školních jídelnách je i to, aby jídelna nebyla vystavena z hlediska nakládání s odpady případným sankcím ze strany kontrolních orgánů, kniha poskytuje kompletní informace týkající se správného nakládání s odpady ve školních jídelnách, včetně informací o pokutách a sankcích za špatný postup a právních termínů, které se k tématu vztahují.

Cílem publikace je nejen chránit životní prostředí, ale zejména poskytnout kvalitní a jasný manuál pro všechny, kteří se tématem zabývají. 

 

Publikace Nakládání s odpady ve školních jídelnách včetně ediční řady, kam kniha patří spolu s publikací Diety ve školních jídelnách, je k dispozici v e-shopu nakladatelství Raabe.

Více informací

 

                                                  odpady_ukazka4