Chcete-li získat trvalý přístup ke všem informacím a využívat i mnoha dalších výhod, staňte se členem ASPOS. Zaregistrujte se

ASPOS

Jsme profesní sdružení pracovníků společného stravování.

Kdo jsme

Asociace společného stravování, z.s (ASPOS) vznikla v roce 2005 a od té doby sdružuje vedoucí pracovníky především z oblasti školních jídelen. Svým členům, vedoucím školních jídelen a zaměstnancům zařízení hromadného stravování, nabízí přístup k aktuálním informacím a důležitým dokumentům ze všech oblastí hromadného stravování a partnerský benefitní program. Vytváří nekomerční prostředí pro vzájemnou komunikaci mezi státní správou, zřizovateli a stravovacími zařízeními v jednotlivých krajích ale i v rámci celé ČR.

Informace poskytované ASPOSem jsou pro Vás vypracovávány odborníky zaměřenými na jednotlivá odvětví společného stravování. Zajímá-li Vás, kdo pro Vás hlídá jednotlivá odvětví a píše články,podívejte se.

ASPOS se stejně jako každý jiný zájmový spolek řídí platnými stanovami.

 

Jak ASPOS začal

Hlavním důvodem pro založení ASPOS byl zásadní nedostatek kvalitních informací k řízení školních jídelen a nejasnosti kolem různých výkladů právních předpisů. Kdysi totiž na okresech fungovaly okresní metodičky, které pravidelně svolávaly porady a podávaly vedoucím jídelen výklad k měnícím se právním předpisům.  Asi 80 okresních metodiček se shodlo na několika málo variantách výkladů sporných či nejasných ustanovení v předpisech. Podstatné bylo, že v jednom okrese byl výklad vždy stejný - podle názoru jediné okresní metodičky. Vedoucí netápaly, nežily v nejistotě a těchto několik málo variant bylo zabudováno do SW pro řízení jídelen.

Poté, co byla funkce okresních metodiček zrušena, nastal pro vedoucí jídelen velký problém. Vynořilo se mnoho naprosto protichůdných požadavků, jak má vlastně jídelna fungovat, jaké evidence a v jaké podrobnosti musí vést. Objevilo se mnoho poradců a každý radil něco jiného. Nebylo jasné, co vše mohou a nemohou kontrolovat úředníci z mnoha kontrolních orgánů. Jednotlivá vedoucí jídelny nebyla pro úředníky partnerem, se kterým by chtěli o sporných věcech vážně jednat. Pro vedoucí jídelny to byl velký zmatek a chaos. V té době vznikla myšlenka založit profesní organizaci, která bude občanským sdružením, bude hájit profesní zájmy svých členů a vyjasňovat ty víceznačné předpisy a jejich různé výklady.

 

Proč je ASPOS tady

Původní představa byla získat do sdružení opravdu velké množství vedoucích jídelen, aby mělo sdružení co největší vyjednávací sílu. Proto byl stanoven vysloveně symbolický členský poplatek 100 Kč ročně, který byl k 1.6. navýšen na 300,-. Bohužel, tato představa zakladatelů se dosud nenaplnila. Členská základna rste jen pomalu a v roce 2019 dosáhla hranice 500 členů. Z toho plyne neustálá potřeba opírat se o sponzory. Největším sponzorem po celou dobu je firma VIS Plzeň, druhým největším sponzorem je firma Jídelny.cz. Vzhledem k velmi omezeným financím se ASPOS na dlouhou dobu stal organizací "spící". Jednou ročně uspořádal nějaký vzdělávací seminář nebo konferenci a to bylo téměř vše. Ale čas od času se ASPOS "probudil" a odvedl velký kus práce. To nastávalo v okamžicích, kdy se ve školním stravování stalo něco opravdu mimořádně významného.

 

ASPOS už nespí

V současnosti už ASPOS nespí. Každý rok pořádá workshopy ASPOS. Ve spolupráci s firmou VIS Plzeň vytvořil Tým expertů, který průběžně zodpovídá a řeší všechny odborné dotazy, které se týkají práce vedoucí školní jídelny. Když má člen ASPOS jakýkoliv spor s kontrolním orgánem a není zcela jasné, kde je pravda, ASPOS se svého člena vždy zastane a pomůže mu spor vyřešit. Většinou bez kontrolního zápisu a bez pokuty. 

 

Co se povedlo

Například v dávnější minulosti se významný představitel soukromé firmy začal do školních jídelen navážet a zcela nepravdivě a zkresleně začal jídelny očerňovat. To se ASPOS probudil a opravdu zásadním způsobem se v mediálním prostředí jídelen zastal. A nebo v nedávné minulosti, kdy si někteří úředníci pro sebe na míru "ušili" vyhlášku v souvislosti s vařením diet. Určitá skupina nutričních terapeutů získala ve školních jídelnách nekorektně zvýhodněný byznys. Opět se ASPOS rychle probudil, oslovil řadu významných úředníků, komunikoval s Úřadem vlády i s premiérem. A společným  tlakem spolu s dalšími jednotlivci i organizacemi se opravdu podařilo vyhlášku změnit.
 Zapojte se a pomozte naplnit naši vizi

Našim cílem je získat co nejvíce členů a vytvořit silnou profesní organizaci. Jasně vymezit pozici vedoucí školní jídelny. Ovlivňovat vznik nových předpisů, zjednodušovat je a zprůhlednit a zjednodušit financování. Omezit bezbřehé působení kontrolních orgánů. Zvýšit respekt tisíců vedoucích školních jídelen v ČR.

 

Jak nám v tom můžete pomoci

  • Staňte se členem ASPOS.
  • Zapojte se do odborných diskusí pod články.
  • Vyzkoušejte některý z našich odborných seminářů.
  • Staňte se expertem v Týmu expertů nebo dopisovatelem ASPOS.

Nemusíte vše najednou, jakákoliv spolupráce s Vámi pomůže dobré věci. 


Těšíme se na vás.

Chci se stát členem ASPOS

Přihlášení

Zapomněli jste své heslo?

Nejste u nás přihlášení?

Registrace

  • přístup do neveřejné části webu
  • možnost stahování dokumentů
  • možnost přispívat do diskusí k odborným článkům
  • slevy pro členy na různé akce a vybrané produkty
Registrace >